Aga sport

Twój koszyk

Przejdź do koszyka
jest obecnie pusty...0
Do kasy

Zaloguj się

rejestracja utracone hasło

Masz pytanie?

TESTY ROWERÓW MERIDA 2018

ZAPRASZAMY  08-10.06.2018

AGA-SPORT KRAKÓW

Trwają już zapisy na testy na stronie : https://testy.rowerymerida.pl/

Przygotowaliśmy ponad 30 rowerów z najwyższej półki, które można przetestować w naszej firmie

AGA-SPORT os.Dywizjonu 303 31i  w dniach 8-10.06.2018.

Jazda na rowerze MERIDA z najwyższej półki.

Miejsce testów AGA-SPORT os.Dywizjonu 303 31i  31-874 Kraków

8 i 9 i 10 czerwca 2018 .

Jak wziąć udział w testach ?

Możesz zarezerwować wybrany rower na konkretną godzinę, rejestrując się online lub kontaktując się z wybranych sklepem

W pierwszym przypadku skorzystaj z formularza dostępnego tutaj: https://testy.rowerymerida.pl/zapisz-sie.html

Wybierz interesujący Cię rower, rozmiar i godzinę testów.

Przed wydarzeniem skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia Twojego udziału w testach.

Jeśli wolisz kontakt osobisty lub masz jakieś pytania, zadzwoń lub napisz maila do sklepu organizującego testy

W przypadku osób niepełnoletnich testy odbywają się w obecności dorosłego opiekuna i za jego pisemną zgodą.

Jak długo trwają testy?

Każdy uczestnik ma 1,5 godz. na sprawdzenie wybranego przez siebie roweru.

Na miejscu należy pojawić się minimum 20 minut przed zarezerwowaną godziną testów, czas ten pozwoli na spokojne dopełnienie formalności i przygotowanie rowerów zgodnie z preferencjami użytkownika.

Testy trwają od piątku do niedzieli po trzy tury 1,5h rozpoczynające się o 10.00 , 12.00 , i 14.00  każdego dnia.

Co zyskujesz?

Możliwość porównania kilku modeli.

Zapoznanie się z nowościami (np. hamulce tarczowe w rowerach szosowych).

Możliwość dobrania odpowiedniego roweru do swoich potrzeb.

Kontakt ze specjalistami z branży, możliwość konsultacji technicznych.

Wymiana doświadczeń z innymi testującymi.

Dodatkowe informacje:

Liczba uczestników testów jest ograniczona (zależna od ilości dostępnych rowerów).

Rower udostępniany jest do testów po podpisaniu umowy użyczenia, która wypełniana jest na miejscu, przed rozpoczęciem testowania sprzętu. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest również wpłata kaucji w wysokości 300 zł.

Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj: REGULAMIN

Rowery wyposażone są w pedały platformowe lub SPD z mocowaniem Shimano. Jeśli korzystasz z innego systemu - zabierz swoje pedały, zostaną zamontowane w wybranym przez Ciebie rowerze na czas testów.

Każdy uczestnik testów powinien posiadać kask rowerowy.

 

Trwają już zapisy na testy na stronie : https://testy.rowerymerida.pl/

 

Regulamin akcji

PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ


 

§ 1

[postanowienia ogólne]

Pomysłodawcą i Organizatorem akcji PRZETESTUJ ROWER SWOICH MARZEŃ (zwaną dalej „akcją”) jest Merida Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. M.C. Skłodowskiej 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000019537, NIP: 631-23-00-850, REGON: 008174780.

Testy rowerów zwane dalej „Imprezami”, organizowane w całej Polsce przez Partnerów akcji. Wykaz imprez i Partnerów zawiera załącznik 1 do regulaminu.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady udostępniania określonych modeli rowerów Merida do jazd testowych (zwanych dalej „Imprezami”) Uczestnikom akcji (zwanymi dalej „Testującymi”).

W ramach akcji testy odbywać się będą:

bezpłatnie jeśli testujący zgodzi się na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas testu lub

odpłatnie za cenę 300 zł gdy testujący nie zgodzi się na wykorzystanie swojego wizerunku

Akcja ma na celu budowanie świadomości poprawnego doboru roweru dla danego użytkownika, przy uwzględnieniu jego potrzeb i budowy.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji w każdym czasie, z przyczyn niezależnych od Organizatora m.in tj. złe warunki pogodowe. W takim przypadku, informacja o odwołaniu akcji umieszczona zostanie w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia roweru bez podania przyczyn w razie powstania wątpliwość co do tożsamości Testującego lub w przypadku gdy stan lub zachowanie Testującego wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie innego środka odurzającego

W imieniu Organizatora umowy użyczenia (w przypadku darmowego testu , o którym mowa w pkt 2 a ) / wypożyczenia ( w przypadku testu płatnego, o którym mowa w pkt 2 b) roweru podpisywać będą iposzczególni Partnerzy akcji zgodnie z załącznikiem nr 1- zawierającym Wykaz imprez i Partnerów

 

§ 2

[zasady udziału]

Zapisy na poszczególne Imprezy odbywają się przez stronę internetową www.rowerymerida.pl/testy oraz w dniu Imprezy. Ilość miejsc ograniczona.

Do testów udostępniane/wypożyczane są tylko wybrane modele rowerów MERIDA, których lista jest dostępna na stronie wwww.rowerymerida.pl/testy.

Od decyzji Testującego zależy czy testy będą:

Bezpłatne: przypadki wskazane w §1pkt a albo

Płatne: przypadki wskazanie w § 1 pkt 1b

W okresie poprzedzającym dzień testów Partner akcji skontaktuje się z Testującymi na podany przez Testujących w formularzu rezerwacji adres e-mail/telefon w celu potwierdzenia rezerwacji dokonanej przez stronę internetową .

Rower może być udostępniony/wypożyczony osobie, która:

jest pełnoletnia, legitymuje się dowodem osobistym oraz drugim dokumentem: prawo jazdy lub paszport. W przypadku, gdy z testowego roweru korzystać ma osoba niepełnoletnia wymagana jest uprzednia zgoda rodziców lub opiekunów prawnym małoletniego, wyrażona w formie oświadczenia. Udział w testach osoby niepełnoletniej odbywa się wówczas w towarzystwie i pod opieką osoby pełnoletniej, na ryzyko i odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych małoletniego, którzy podpisali zgodę.

Wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (danych o stanie zdrowia) zawartych w umowie użyczenia (oświadczenie, że stan zdrowia Testującego pozwala mu na udział w testach)

podpisze umowę użyczenia (test bezpłatny) albo wypożyczenia (test płatny) W przypadku osób niepełnoletnich umowę w ich imieniu podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.

przy testach bezpłatnych wyrazi zgodę na wykorzystania wizerunku utrwalonego w czasie akcji,

wpłaci kaucję zwrotną w kwocie 300 zł .


 

§ 3
[obowiązki]

1. Organizator gwarantuje, że wszystkie przekazywane do testowania rowery są w pełni sprawne technicznie.

2. Podpisując umowę o której mowa w § 2 Testujący potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
niniejszym regulamin, umowę użyczenia/ wypożyczenia.

3. Testujący podpisując umowę użyczenia/wypożyczenia wpłaca na rzecz Organizatora kaucję zwrotną w wysokości 300 zł. Kaucja zostanie zwrócona Testującemu po zwrocie roweru.

4. Testujący podpisując umowę składa oświadczenie, że posiada niezbędne umiejętności wymagane do jazdy na wybranym przez siebie modelu roweru oraz wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do dbałości o rower i wykorzystywania go wyłącznie w sposób bezpieczny, zgodny z przeznaczeniem i z obowiązującymi przepisami, w tym zawłaszcza ustawą prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2012, poz. 1137 z póź. zm.)

5. Testujący przed podpisaniem umowy wyraża Organizatorowi zgodę na podstawie art. 9 ust 2 a) RODO na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii ( dotyczących zdrowia- oświadczenie że stan zdrowia Testującego pozwala mu na udział w Testach). Równocześnie organizator oświadcza, że nie zapewnia testującym opieki medycznej.

6. Testujący nie może udostępniać roweru osobom trzecim oraz dokonywać żadnych napraw
i modyfikacji w rowerze.

7. Testujący zobowiązuje się używać podczas jazdy kasku ochronnego, pozostać trzeźwym i nie znajdować się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających.

8. Testujący, aby skorzystać z systemu SPD, musi być zaopatrzony we własne buty i pedały.
W innym przypadku korzystać będzie z pedałów, w które zaopatrzone są rowery testowe.

9. Testujący przy testach bezpłatnych zobowiązuje się podpisać zgodę na wykorzystanie Wizerunku utrwalonego podczas akcji.

§ 4

[odpowiedzialność]

 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Testujących oraz osób trzecich za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po testach.

Testujący zrzeka się z roszczeń wobec Organizatora z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z roweru testowego.

§ 5

[postanowienia końcowe]

 

Do spraw nie ujętych w regulaminie i umowie użyczenia stosuje się przepisy ustawy prawo ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.


 

Producenci

 • logo ACCENT
 • logo CATEYE
 • logo DARTMOOR
 • logo FINISH LINE
 • logo GEOBIKE
 • logo GIANT
 • logo KRYPTONITE
 • logo LANGE
 • logo LAZER
 • logo MAXXIS
 • logo MERIDA
 • logo NORTHWAVE
 • logo RESPRO
 • logo ROSSIGNOL
 • logo SHIMANO
 • logo SIS Science in Sport
 • logo SMOGGUARD
Ładowanie...

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Zamknij
facebook